Kulturboxen

Rita Berggren

Arrangemang & Projekt

Rita Berggren

CURRICULUM VITAE

Mitt yrkesliv spänner över ett brett fält inom kulturområdet och jag har bl.a. jobbat som kultursekreterare, kultur- och fritidschef, handläggare av kulturstöd, utredare och projektledare.

Efter att under många år ha varit anställd inom kommunal förvaltning kastade jag 2008 loss för att i stället arbeta som projektledare och utredare på frilansbasis. Sedan dess har jag huvudsakligen arbetat med olika projekt för Film i Skåne, kopplade till införandet av digital teknik för visning och spridning av film/rörlig bild. Jag har också gjort en biografutredning för Höganäs kommun.

Genom mina tidigare anställningar har jag byggt upp ett stort kontaktnät som omfattar såväl kommuner, regioner och föreningsliv som kulturinstitutioner och artister. Mina erfarenheter av att arbeta inom politiskt styrda organisationer och i nära samarbete med ideella föreningar har också gett mig ovärderliga kunskaper om hur beslutsprocesserna fungerar inom olika sektorer av samhället. Detta har varit en stor tillgång när jag sedan tagit mig an olika projektuppdrag.

Utbildningar

GI/IHR, kurs i marknadsföring och information (2 mån 1990)

Stockholms universitet, filosofie kandidatexamen, examen år 1982 i ämnena konstvetenskap, filmhistoria, socialantropologi och etnologi

Seminariet för småbarnspedagoger i Köpenhamn, Förskollärarutbildning (1974-1977)

Valla folkhögskola, U-landslinje med studiebesök i Mexico (1970-1971)

Gerlesborgsskolan, måleri (1969)

Studentexamen (1965-1968)

 

Jobb och uppdrag

Film i Skåne, ”Digital infrastruktur Skåne”, projektledare (2010)

Film i Skåne, Vik. konsulent för visning och spridning (2009)

Film i Skåne, ”Regional strategi för utveckling av infrastrukturen för  visning och spridning av digitalt förmedlad rörlig bild” projektledare  (2009)

Film i Skåne, Planering av filmdag med visning av nyproducerad skånskfilm på kulturhuset i Stockholm, projektsamordnare (2008)

Höganäs kommun, utredning om biografverksamheten i Höganäs (2008)

Ystads kommun, kultursekreterare deltid (2003-2008)

Ystads kommun, projektledaruppdrag, vid sidan av ordinarie tjänst. Förstudie och ansökan om att starta upp en projektledarutbild-ning (KY) inom film- och scenkonstområdet (2005)

Ystads kommun, vik förvaltningschef (2002-2003) Tjänstledig från ordinarie tjänst som kultursekreterare under drygt 1 år.

Ystads kommun, kultursekreterare deltid (2000-2002)

Farsta stadsdelsförvaltning, kultur- och fritidschef, (1997-1999)

Kultur Stockholm, Kultursekreterare, 1996

Kultur Stockholm, Handläggare av kulturstöd, 1995

Kultur Stockholm, Kultursekreterare, 1985-1995

Stockholms socialförvaltning, Förskollärare, (1984-1986)

Stockholms socialförvaltning, Vik. Daghemsföreståndare (1982-1984)

Stockholms socialförvaltning, Förskollärare, (1977-1982)

Teaterbutiken Köpenhamn, Teaterpedagogiskt arbete bland barn

 (1974-1977)

Bokcaféet Morianen, medarbetare i bokhandel och café (1973-1974)

Hoby 3023, 276 36 BORRBY - info@kulturboxen.se - 070-9853546 / 0414-30520

_____________________________________________________________________