Kulturboxen

Rita Berggren

Arrangemang & Projekt

Tidigare uppdrag och projekt

Bokhandeln Gröna Bönor

Invigning av Bokhandeln Gröna Bönor tillsammans med Annika Nerfont som driver Cultivatorn.

Vintern 2012-13 fick vi ett oemotståndligt erbjudande om att ta över en ansenlig samling trädgårdslitteratur. Peter Gaunitz, ekolog och landskapsdesigner, hade hastigt lämnat oss, och efterlämnat ett livsverk - inte bara hans eget kunnande utan även en fantastisk, handplockad samling trädgårdsböcker och litteratur runt andra gröna ämnen.

På SLU Alnarp där han verkade i många år, hade han och hustrun Judy byggt upp ett välkomnande och inspirerande trädgårdscafé med ett stort utbud av trädgårdsböcker.  Genom uppstarten av Bokhandeln Gröna Bönor under våren 2013 fick den unika boksamlingen ett nytt hem, både på nätet och i Bokhuset i Borrby.

Bokens Dag på Österlen 2010-2014

Planering och programläggning av Bokens Dag på Österlen tillsammans med MW-Projektservice, Monica Wahlgren.

Medverkande författare under de tre senaste åren har varit: Susanna Alakoski,Lennart Hagerfors, Bengt Ohlsson, Anne Swärd,Linda Olsson, Tomas Bannerhed, Arne Dahl, Anneli Jordahl, Karolina Ramqvist, Tomas Löfström, Sara Kadefors, Göran Rosenberg, Sami Said, Viveca Sten, Kjell Westö och Helena von Zweigbergk.

Martin Dyfverman, journalist och producent på Sveriges Radio, har presenterat och samtalat med författarna.

Under bokdagarna har funnits bokbord där lokala författare och förlag har sålt böcker och presenterat sin utgivning. Publiken har även kunnat lyssna till musik av tradjazzbandet Pipp´s Blue Six.

Övriga arrangörer vid sidan av Kulturboxen och MW-Projektservice har varit Simrishamns kommun och Bokvaruhuset i Simrishamn.

Kursverksamhet i egen regi

”Resa i Musikens rike” - en musikhistorisk resa inom den västerländska konstmusiken. Tredagars kurs i musiklyssning och musikhistoria under ledning av Ralph Praming, musikvetare och pedagog med mångårig erfarenhet av kurser och undervisning inom musikområdet. (2011)

 Musikens Rum - en tvådagars kurs om musikens förmåga att skapa rum och känsla. Tredagars kurs under ledning av Ralph Praming. (2012)

Film i Skåne

Utvärdering av aktiviteter inom pilotprojektet ”Digital infrastruktur Skåne” för Film i Skåne (2011). Projektet som gick ut på att utforska den digitala teknikens användningsområde med fokus på aktiviteter kopplade till dubbelriktad kommunikation, genomfördes i samarbete med Svalövs och Skurups kommuner och med ekonomiskt stöd av Film i Skåne och Enheten för regional utveckling inom Region Skåne.

Film i Skåne

Projektering av aktiviteter inom pilotprojektet ”Digital infrastruktur Skåne”. ”Projektledare (2010). 

Pilotprojekt i syfte att utforska den nya digitala teknikens användningsområde och få konkret kunskap om vad tekniken kan användas till. Fokus i den försöksverksamhet som projekterades kom att ligga på aktiviteter kopplade till dubbelriktad kommunikation. De planerade aktiviteterna är ett led i arbetet med att bredda och utveckla biografernas verksamhetsområde kring ett digitalt innehåll.  Projekteringen genomfördes av Film i Skåne i samarbete med kommunerna Skurup, Svalöv och Höganäs och med ekonomiskt stöd av Svenska Filminstitutet och Enheten för regional utveckling.  

”Regional strategi för utveckling av infrastrukturen för visning och spridning av digitalt förmedlad rörlig bild”. Projektledare (2009).

Projektets uppdrag var att i dialog med olika aktörer inom branschen formulera en regional strategi och handlingsplan för hur man på regional nivå skulle hantera övergången till digital teknik för visning och spridning av film/rörlig bild i offentliga sammanhang. Några av de viktiga frågor som ställdes var: Hur ska den digitalt förmedlade filmen/rörliga bilden göras tillgänglig för invånarna i hela Skåne?  Vilka regionala insatser kommer att krävas för att infrastrukturen för visning och spridning ska utvecklas?  Hur ska de hot som förknippas med den digitala tekniken hanteras och hur ska möjligheterna tas till vara? Hur ska framtidens mötesplatser kring film/rörlig bild se ut och vilket innehåll ska de ha?

Projektet genomfördes av Film i Skåne i samverkan med Kultur Skåne och Enheten för regional utveckling och ingick i ett större projekt kring rörlig bild för digitala medier inom MMSS (Moving Media Southern Sweden). Projektet genomfördes med ekonomiskt stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Film i Skåne

Planering av filmdag med visning av ny skåneproducerad film på kulturhuset i Stockholm (2008). Filmvisningarna ingick i en större satsning som Region Skåne genomförde för att presentera och marknadsföra sin verksamhet för politiker, näringsliv, tjänstemän och allmänhet i Stockholm. För själva filmvisningarna svarade Film i Skåne och MMSS (Moving Media Southern Sweden).

Höganäs kommun, kultur- och fritidsförvaltningen

Utredning av biografverksamheten i Höganäs kommun med fokus på frågor kring digitalisering, attraktivitet, lönsamhet och renovering/utbyggnad (2008).

Genom utredningen ville kultur- och fritidsnämnden på olika sätt belysa frågan hur kommunens enda kvarvarande biograf, den gamla anrika SAGA- biografen skulle kunna möta framtidens behov.

Hoby 3023, 276 36 BORRBY - info@kulturboxen.se - 070-9853546 / 0414-30520

Film i Skåne

_____________________________________________________________________